Grofondet har tildelt midler til seks prosjekter av de totalt 31 søknadene som ble behandlet i denne runden.

Følgende prosjekter har fått støtte:
(Klikk på lenkene for å lese mer om det enkelte prosjekt)
Utvikling av teknikk for kjølelagring av hagebruksvekster med dårlig lagringsevne.
PolliVest – pilotprosjekt om økt bruk av bier til pollinering
Norsk søtpotet
Kvalitetssikring av frøavlsmaterialet til Målselvnepe for optimal farge- og smakskvalitet
Jordbærløft for Nord-Norge
Hydrofonisk produksjon av minipoteter til settepotetavl
Neste søknadsfrist er 15. mai, med tildeling i juni.

Om fondet
Grofondet på 100 millioner kroner er opprettet av Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA.

Det gis prosjektfinansiering på ca. 10 millioner per år, og satsingsområdene er:
Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte
Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter
Økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien

Det kan gis støtte til følgende typer prosjekt:
Ca. 50 prosent til FoU inkludert doktorgradsstipendiater. FoU-prosjekt som inkluderer flere ledd i verdikjeden vil bli høyt prioritert. Grofondet er å anse som private midler og det er et mål at FoU-midlene fra Grofondet skal utløse ytterligere offentlig finansiering.
Ca. 40 prosent til utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden (produsenter, produsentsammenslutninger, pakkerier) inklusiv veiledning, rådgivning og nettverksbygging. Produktutvikling og produksjonsutvikling innen verdikjeden som kan skape en merverdi i eksisterende eller nye produkter eller nye bruksområder vil bli prioritert.
Ca. 10 prosent til kompetanseheving. Stipender til relevant masterutdanning for grøntnæringen ved anerkjente studiesteder i Norge og internasjonalt. Bidrag til etterutdanning og rekruttering i verdikjeden i grøntnæringen er også innenfor formålet.
Det gis ikke støtte til investeringer, bortsett fra der dette er nødvendig for å gjennomføre FoU-prosjekter.
Søknader vil bli behandlet konfidensielt, men alle søknader som blir innvilget vil bli offentliggjort.