Forskere ved Syngenta publiserte nylig en artikkel i det internasjonale vitenskapstidsskriftet Nature Biotechnology. I artikkelen beskrives en genomredigeringsteknikk kalt «haploid induction editing (HI-Edit) technology». Målet med teknikken er å redusere den tiden det tar å utvikle kommersielle avlinger.

HI-Edit refererer til reproduksjonsprosessen av haploid induksjon (HI), som forekommer naturlig i hvete, mais, bygg og tobakk, kombinert med en genom-redigeringsteknologi som CRISPR-Cas9. Med HI-Edit kan man endre avlinger på ulike stadier i frøforsknings- og utviklingsprosessen – uten den betydelige kostnaden og tiden den tradisjonelle metoden medfører.
«Med denne nye metoden kan vi utnytte potensialet til avanserte genome-redigeringsteknologier for å gjøre genetiske forbedringer raskere i varianter som produsenter vil ha.» sa Tim Kelliher, Ph.D., Syngenta-stipendiat og hovedforfatter av artikkelen.
Mens forskningen til nå har har fokusert på mais, er det  grunn til å tro at teknikken kan brukes på hvete. Laget jobber også på lignende metoder for planter som hodekål, brokkoli, blomkål, grønnkål, soyabønner og tomater.

For å lese hele abstraktet, besøk https://www.nature.com/articles/s41587-019-0038-x