Nytt EU-prosjekt skal undersøke potensialet til organiske restprodukter fra akvakultur- og fiskerinæringene. Restprodukter fra akvakultur og fiskeri inneholder en rekke viktige næringsstoffer. Nå skal forskere fra elleve land undersøke potensialet til restproduktene for bruk som gjødsel i det europeiske landbruket. I Norge vil arbeidet dreie seg om fiskeslam, et næringsrikt restråstoff fra oppdrettsnæringen som per i dag verken er godkjent som gjødsel i økologisk landbruk eller som gjødsel i EU.

I januar 2021 startet det nye EU H2020-prosjektet SEA2LAND «Producing advanced bio-based fertilizers from fisheries wastes», der NIBIO sammen med Grønn Gjødsel og Landbruksrådgivningen i Nord-Norge deltar som partnere.

På et overordnet nivå har SEA2LAND som mål å bidra med løsninger for utfordringer knyttet til matproduksjon, klimaendringer og resirkulering av organiske avfallsressurser. I tillegg til å teste gjødselprodukter av bl.a. fiskeslam og muslinger, skal prosjektet ha fokus på forbedring av behandlingsteknologiene som blir brukt for å lage produktene, deriblant ulike former for kompostering. Målet er at ved å forbedre behandlingsteknologiene, vil man kunne sitte igjen med skreddersydde gjødselprodukter som er tilpasset lokale forhold og/eller som egner seg til eksport.

Gjødselprodukter skal produseres, vurderes og testes i laboratorie- og feltforsøk i flere europeiske land med ulike klima- og jordforhold, fra Malta i syd til Norge i nord. Det er NIBIO ved forsker Bente Føreid som koordinerer arbeidet i Norge, som i all hovedsak dreier seg om fiskeslam – et viktig restråstoff fra oppdrettsnæringen. Feltforsøkene i Norge skal delvis utføres i tunnel med produksjon av jordbær i Nord-Norge i regi av NLR, og i markforsøk med grønnsaker ved NIBIO Apelsvoll. Grønn Gjødsel på Rakkestad skal stå for produksjon av gjødselpellets og flytende gjødsel.

SEA2LAND er av fire års varighet og ledes av Neiker Instituto i Spania. Totalt er det 25 partnere med i prosjektet fra elleve land, hvorav ti er europeiske og én er chilensk.

Partnere: NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO SA (NEIKER) (koordinator) fra Spania; UNIVERSITE DE LIEGE (ULIEGE), FIBL EUROPE – FORSCHUNGSINSTITUTFUR BIOLOGISCHEN LANDBAU IN EUROPA (FIBL EU) og UNIVERSITEIT GENT (UGENT) fra Belgia; IPS KONZALTING DOO ZA POSLOVNE USLUGE (IPS) fra Kroatia; NUTRILOOP OU (NUTRI) og EESTI TAIMEKASVATUSE INSTITUUT (ECRI) fra Estland; CENTRE REGIONAL D’INNOVATION ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AGRORESSOURCES (CATAR), INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE (INPT) og CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES (CAPA), fra Frankrike; UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE (UNIVPM), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO (UMIL) og SOCIETA COOPERATIVA PESCATORI MOLLUSCHICOLTORI CO.PE.MO. (CO.PE.MO), fra Italy; AQUABIOTECH LIMITED (ABT) fra Malta; GRØNN GJØDSEL AS (Grønn), NIBIO – NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO) og NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NORD NORGE (NLR-NN), fra Norge; INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (ISQ) fra Portugal; BARNA SA (BARNA), CAVIAR PIRINEA SL (CAVIAR), FUNDACION AZTI – AZTI FUNDAZIOA (AZTI), FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES (UVIC-UCC), FERTINAGRO BIOTECH SL (FERTINAGRO), INICIATIVAS INNOVADORAS SAL (INI) fra Spania; Sveits (FORSCHUNGSINSTITUT FUR BIOLOGISCHEN LANDBAU STIFTUNG (FIBL- CH) og Chile (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA).

SEA2LAND nettside: https://cordis.europa.eu/project/id/101000402
SEA2LAND nettside på nibio.no: https://www.nibio.no/en/projects/producing-advanced-bio-based-fertilizers-from-fisheries-wastes