Oppdager skadegjørere med AI

Selskapet iUNU, med base i Seattle, USA har utviklet et system for optisk overvåkning veksthuset. Ved hjelp av «kunstig intelligens» (AI) kan systemet overvåke veksthastighet og varsle om sykdomsutbrudd. Det kan også brukes for å hjelpe til med tidlig skadedyrsdeteksjon.

Systemet «lærer» hvordan sunne avlinger og planter ser ut, gjenkjenner når anomalier oppstår, og sender deretter et varsel når noe er galt. Med optiske skannere som beveger seg gjennom drivhuset, utfører systemet avlingskontroller så ofte som ønskelig. Så kan man velge å se en oversikt over veksthuset, eller zoome inn på den enkelte plante. Systemet melder fra om det gjenkjenner skader på planter, eller om det detekterer insekter. Dermed kan man være tidlig ute med tiltak, og eventuelt få avdekket svakheter i de forebyggende tiltakene.

Insektsdeteksjonen fungerer også med nytteinsekter, da systemet «ser» om populasjoner av nyttedyr eksisterer eller har forsvunnet, begge nødvendige verktøy for å identifisere skadedyrspopulasjonstetthet. Hvis skannerne varsler om skadedyr, kan man raskt isolere området, huset eller anlegget for å utrydde populasjonen før det begynner å spre seg.

Kilde: AgriTechTomorrow.com
Foto: iUNU