LOG har lansert nye nettsider som presenterer hele sortimentet – og du kan handle direkte fra dette på nett. Endringene fra de gamle sidene er omfattende og tilbyr en rekke nyttige funksjoner.
Se selv på www.LOG.no