Foto: LumiGrow

LumiGrow gjennomførte nylig en studie for å se effekten av LED på stauder. De sammenlignet LED-armaturer, HPS-armaturer og lav-intensitets vekstlys for å undersøke effektene av lyskvalitet og intensitet på blomstring hos flerårige planter i et veksthusmiljø.

Ved å undersøke effektene av forskjellige spektralforhold og lysintensitet med samme fotoperiode, gjør de det mulig å påvirke plantemorfologi og helse, samtidig som det brukes mindre energi. Resultatene av studien viste at lysdioder er like effektive som HPS og vekstlys til å indusere blomstring og LED ga generelt planter med flere grener og blomster. Best resultat ble oppnådd under 90 µmol-m-2-s-1 av lys fra LumiGrow-lysdioder.

Studien brukte 4 forskjellige spektralforhold til 6 forskjellige blomstrende stauder over en 16-timers fotoperiode. Resultatene viste at man ved å gi 50-90 µmol-m-2-s-1 av supplerende lys fra lysdioder produserte mer kompakte planter, økte antall blomster og grener, og ofte induserte tidligere blomstring.