G’s er en del av Shropshire Group, et kooperativ som leverer grønnsaker til Storbritannias største supermarkeder, grossister og matindustri. Gruppen har en omsetning på over 2,5 milliarder kroner. I høysesongene sysselsetter konsernet så mange som 4.500 mennesker, hovedsakelig fra Øst-Europa. Nå satser de på å utvikle roboter for innhøsting av salat.

G’s samarbeider med Cambridge University for å utvikle automatisering i salatinnhøstingen, for å redusere noe av behovet for arbeidskraft. Med Brexit vil kostnaden for arbeidskraft øke, og dermed øker også behovet for automatisering av arbeidskrevende prosesser. Innhøsting nå er praktisk talt den eneste ikke-automatiserte prosessen på G’s
– Selv uten Brexit ville kostnadene for arbeid bli svært utfordrende i tiden fremover. På sikt ville det ikke være mulig å drive med overskudd med så mange ansatte. Derfor tok de kontakt med oss for å få utviklet state-of-the-art robotteknologi for sine behov. Det finnes allerede tusenvis av forskjellige roboter for industrimiljøet, med de faste rammene og forutsigbare forholdene de opererer i. Det vi må gjøre er å ta denne teknologien et skritt videre, slik at robotene kan takle lav forutsigbarhet, og landbrukets behov for kreativitet og tilpasning. Prisen for denne teknologien vil fortsette å synke etter hvert som den blir stadig mer tilgjengelig for forbrukerne, sa dr. Fumiya Iida fra Cambridge University, da han nylig holdt et innlegg på «British Tomato Conference».
Kilde: HortiBiz/Fruitnet