Den svenske tomatdyrkeren Vikentomater bruker et CO2-gjødselsystem for å forbedre vekst og gjøre plantene i drivhuset sterkere og mer motstandsdyktige. Teknologien skal så langt ha bidratt til å øke avlingen med omtrent ti prosent.

– Siden vi installerte AGAs CO2-gjødselsystem i fjor, er tomatplantene våre blitt sterkere og sunnere, og produserer større, mer saftige og søtere tomater, fremholder administrerende direktør i Vikentomater, Mats Olofsson.

Mats Olofsson, administrerende direktør i Vikentomater.

Gjødsling med karbondioksid er siste nytt innen jordbruk og kan brukes til å øke veksten til agurker, tomater og salatplanter. Mens normal luft har en karbondioksidkonsentrasjon på omtrent 400 ppm (deler per million), viser forskning at de fleste planter trives bedre i miljøer som har en karbondioksidkonsentrasjon på mellom 600 og 1000 ppm. Karbondioksid tilsatt i drivhuset er særlig viktig når man bruker UV-lamper, fordi lave konsentrasjoner av karbondioksid kan hemme veksten. Det er en måte å minimere ulempene ved UV-lys på.

Når det tilsettes karbondioksid i luften i drivhuset øker fotosyntesen i plantene, noe som resulterer i sterkere og sunnere grønnsaker. Avlinger har vist seg å øke med så mye som 25–30 prosent. I tillegg vil gjødsling med karbondioksid bidra til tidligere frukting og forbedre plantenes evne til å motstå sykdommer og parasitter.

Vikentomater pleide å brenne naturgass for å tilsette ekstra CO2 i drivhuset. Siden de installerte AGAs nye system, kan de nå pumpe tre ganger så mye CO2 inn i drivhuset.

Vikentomater er en av omtrent 20 tomatdyrkere i Sør-Sverige som har investert i AGAs CO2-gjødselsystem.

– Systemet baserer seg på en CO2-tank og en fordamper som brukes til å pumpe riktig mengde CO2 inn i drivhuset. For å sikre optimal utnyttelse for tomatplantene, bruker vi også kulden fra fordamperen til å redusere temperaturen i kjelerommet, forklarer Thomas B. Carlsson i AGA.

Carlsen har samarbeidet med Vikentomater i mange år før Mats Olofsson lot seg overtale til å investere i systemet.

– Sannheten er at jeg ikke trodde på tallene som AGA oppga. De virket for gode til å være sanne, innrømmer Olofsson.

I 2017, etter å ha installert CO2-system, har Vikentomater levert 20 tonn mer tomater enn året før. Dette representerer en økning i avlingen på omtrent ti prosent.

– Dette var til tross for at vi var to uker for sene med å plante tomatene på grunn av dårlige værforhold. I fjor hadde vi et av de verste årene i Sverige når det gjelder sol – en faktor som normalt ville ha hatt en veldig negativ effekt på avlingene våre. Men takket være det nye CO2-systemet, har tallene gått opp i stedet for ned, forklarer han.