Man kan mene hva man vil om den voldsomme satsingen på cannabis-produksjon i veksthus i store deler av verden. Det som er sikkert er at nettopp denne næringen kommer til å drive frem en rekke nye teknikker og teknologier som også vil komme andre kulturer til gode. Dette er noe av det fagbladet Greenhouse Grower fant ut da de spurte en håndfull næringseksperter om hva de mener det må satses på når man skal bygge veksthus i årene fremover, samt hvordan de tror næringen vil utvikle seg.

1. Kunnskapsformidling er viktig
Mange leverandører leter etter måter å gi produsenter en jevn oppdatering på vedlikehold, forbedringer og så videre. Dette kommer ofte i form av tekniske artikler skrevet av interne eksperter.
-Kunnskapsformidling er spesielt viktig på nye produkter og fremvoksende markeder, sier Joe Bartel, Regional Account Manager i Stuppy Greenhouse. -Gartnerne produserer kanskje sommerblomster nå, men hva om de i fremtiden ønsker å produsere hydroponiske grønnsaker eller hamp?
2. Avlinger med høy verdi som driver innovasjon
-Ny teknologi ser ut til å følge avlinger med høy verdi, sier Bartel. -Vi har sett mye ny teknologi introdusert i både hydroponikk og hampeproduksjon, spesielt innen teknikk og miljøkontrollaspekter som kontrollere, belysning, ventilasjonsutstyr og kortdagsteknologi, sier han.
3. Teknisk support for nye markeder
Mange potensielle cannabisprodusenter tester ut de beste måtene å produsere avlingen i et kontrollert miljø. For å hjelpe disse dyrkere vil Cravo snart gi ut en guide som tar sikte på å kombinere fordelene ved å dyrke utendørs med muligheten til automatisk å sette avlinger i et beskyttet vekstmiljø for å unngå ugunstig vær og for å kontrollere daglengde. Følg med på denne nettsiden for de siste oppdateringene.
4. Fordelene med allsidighet
For mange gartnere bestemmes allsidigheten av evnen til å endre kombinasjonen av kulturer, og av å kunne ventilere drivhusene, enten det er naturlig eller mekanisk.
-Høyere sidevegger er ett eksempel, ettersom gartnere endelig begynner å innse at en høyere sidevegg kan bety mye for plantehelsen, sier Bartel.
5. Nye kulturer betyr ny teknologi
Når man skal produsere hamp og nye grønnsakskulturer i veksthus kreves det gjerne enda bedre teknologi og utstyr til for eksempel lysstyring og insekstkontroll, ifølge Neil Devaney, Regional Sales Manager i Stuppy Greenhouse. –Mer avansert teknologi og styringssystemer krever mer tid for planlegging, design og systemintegrasjon, sier Devaney.
6. Automatisering er et must
-Automasjonsteknologi må inkluderes i alle nye anlegg. Dette betyr ikke bare automatisering av klimakontrollsystemer, sier Devaney. -Det betyr også automatisering av materialhåndtering og vanningsanlegg. Nøkkelen ligger selvfølgelig i å finne ut hvordan du mest mulig effektivt kan automatisere anlegget ditt, uansett størrelse.
– Automatisering sparer deg for penger over tid, men du kommer ikke til tjene inn pengene dine det første året, sier Art Van Wingerden fra Metrolina Greenhouses. -Hvis du er en liten til mellomstor produsent vil avkastningen på investeringen avhenge av hva slags automatisering vi snakker om.
7. Droner og endring av datakjøring
Dronebruk i veksthus er fremdeles i sin spede begynnelse, og mangelen på tilstrekkelig GPS innendørs gjør det til en utfordring. Likevel bør mulighetene for å sjekke avlingsstatus, fra farge til vekst, tas i betraktning når du designer et nytt drivhus.
-Bruken av dataskanningsteknologi, som kan bidra til å analysere avlingsvekst, redusere arbeidskraftskostnadene og samle mer omfattende informasjon, kommer, sier James Parris, Regional Account Manager i Stuppy Greenhouses.
8. Hjelp med oppdateringer av energikode
Parris påpeker også at produsenter ber om hjelp til energi-styring (Styring av energikrevende utstyr for å oppfylle rabatter og krav fra energiselskap eller myndigheter).
– Heldigvis har National Greenhouse Manufacturer Association (NGMA) og en del andre organisasjoner, fått slått tilbake en potensiell endring av «International Energy Code» (IEC), som ville gjort at glass, en-lags polyetylen og bølgepapp og polykarbonat stort sett ikke ble kvalifisert som drivhusvinduer, i hvert fall i områder som følger IEC. Forslaget, kjent som CE56-19, ble foreslått av NW Energy Codes Group og ville ha gitt betydelige og upraktiske forskrifter for veksthusprodusenter.
-NGMA motsatte seg CE56-19 fordi forslaget forsøker å regulere bruken av energi i veksthus uten å ta hensyn til hva det brukes til og hvordan det brukes,» sier Matt Stuppy fra Stuppy Greenhouse og medlem i NGMA.

Kilde: Greenhouse Grower