Fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt (DGG), ble startet opp høsten 2015 som en to-årig deltidsutdanning. Utdanningen er et samarbeid mellom Vea og Gjennestad i Vestfold. Første utdanningsåret er på Vea, andre året er på Gjennestad.

Eksamensoppgaven

Det første kullet av DGG-studenter er nå i innspurten med eksamensoppgaven sin. Temaet for eksamensoppgaven er «Et endringstiltak», og oppgaven går ut på at studenten skal skrive en prosjektplan for innføring av et endringstiltak i en bedrift innen grønne næringer, dvs. gartner, grossist innen grønne produkter, eller hagesenter/grøntavdeling i butikk.

Oppgaven knytter seg opp mot et fem-ukers praksisopphold i bedrift, som studentene gjennomførte i løpet av sommerhalvåret. I praksisoppholdet fikk studentene anledning til å lære å kjenne praksisbedriften, og de fikk i oppdrag å finne et aspekt ved produksjon eller drift, som kan forbedres – prosedyrer, eller rutiner, som kan forbedres, nye rutiner som kan innføres, eller nye driftsfasiliteter som kan bygges opp.

Som en komplett prosjektplan skal eksamensoppgaven omfatte økonomiske kalkyler og analyser, planer for gjennomføring, og argumentasjon for innføring av tiltakene. For å løse oppgaven, må studenter trekke inn fagstoff fra alle emner fra studiet: Det største emnet i omfang er Ledelse, økonomi og markedsføring, hakk i hæl følger plantebiologi og produkthåndtering og –omsetning, samt de mer produksjonsrettede emner; produksjonsplanlegging, Plantevern i produksjon og omsetning, og Produksjonslære.

Pioner-kullet Driftsledelse gartner og grønt

Pioner-kullet i DGG er en fin liten gjeng på fem studenter med bakgrunn og interesser fra ganske ulike deler av den grønne bransjen.  Linda Haug og Line Ringstad jobber i hagesenter ved siden av studiet, og de har begge valgt å fokusere på tiltak som kan forbedre inntjeningen i bedriftene hvor de er ansatt. Line er nestleder ved Rom Hagemiljø AS, og prosjekterer en besøkshage, som skal bidra til å tiltrekke kunder, og forbedre kundenes handleopplevelse. Linda er ansatt ved Plantasjen Jessheim og jobber med en plan som skal forbedre håndtering og stell av planter, og dermed senke svinnet i butikk.

Elin Rud jobber også med svinnproblematikk i butikk. Elin har hatt praksis som butikkskonsulent for BAMA. Elins eksamensoppgave er en plan for innføring av rutiner som skal forbedre produktkvalitet, og dermed minske svinn i butikk.

Kamilla Isingrud og Sissel Storløkken har begge hatt praksis i produksjonsbedrifter. Sissel har jobbet i Gjennestad sin krydderplanteproduksjon. Eksamensoppgaven hennes er en plan for alternativ utnyttelse av planter som er blitt for store for salg gjennom de sedvanlige salgskanaler.

Kamilla Isingrud har hatt praksis hos sin far, jordbær- storprodusenten Per Isingrud. Kamilla tar i sin eksamensoppgave for seg en plantevernsproblematikk, og jobber med en plan for å minimere sprøyting ved å innføre rutiner for overvåking av en bestand av skadedyr.