Presisjonslandbruket utvikler seg stadig, og på Felleskjøp-messen Bedre Landbruk ble den nye DAT-sensoren vist frem. DAT står for Dimensions Agri Technologies og er et norsk selskap. De har utviklet en sensor som optisk kan skille nyttevekster og ugress i kjørehastigheter opp til 25 km/t. Sensoren kan monteres på en sprøytebom, der den tar 120 skarpe bilder i minuttet. Bildene tas med en svært kraftig blits, slik at man kan sprøyte når som helst på døgnet. Analyser av bildene skjer nesten umiddelbart, og resultatet avgjør om det skal sprøytes eller ikke. Sensoren er foreløpig beregnet på kornvekster, men det burde ikke være noe i veien for å programmere den også for andre vekster. I korn viser forsøk at med sensorer trengs det 40-50 % mindre sprøytemidler. I tillegg reduserer sprøytemidler veksten også på nyttevekstene, så med mindre sprøyting økte avlingene med 6-7 %, i følge DAT.