Forslag til midlertidig forskrift om strømstøtte til jordbruks- og veksthusnæringen har vært ute på høring. Forskriften viderefører strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus ut mars 2023, inkludert blomsterproduksjon. Vanningslag inngår også i ordningen. -Dette er en stor seier og en lettelse. Det betyr at det nytter og at vi blir hørt, jubler Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF.

Tekst: Dag Eivind Gangås / Landbruks- og matdepartementet
Foto veksthus: Torbjørn Tandberg.

 

– Vi har fått mange gode innspill i høringsrunden. For meg er det viktig å lytte til næringen, og vi har derfor landet på at det er riktig å videreføre støtten til blomsterproduksjon i veksthus, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Dag Eivind Gangås

 

I høringen av «midlertidig forskrift om strømstøtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen», ble det bl.a. foreslått å målrette strømstøtteordningen for landbruket til matproduksjon. Dette ville innebære en innstramming av støtten til veksthusnæringen slik at produksjon av blomster og andre prydplanter ville falle utenfor.

-Dette er en stor seier og en lettelse. Det betyr at det nytter og at vi blir hørt, jubler Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF. Foto: Ingunn Haraldsen, NGF

– Vi har fått mange gode innspill i høringsrunden. For meg er det viktig å lytte til næringen, og vi har derfor landet på at det er riktig å videreføre støtten til blomsterproduksjon i veksthus. Veksthusproduksjon er svært strømkrevende, og næringen har opplevd store utfordringer som følge av de økte strømprisene. For regjeringen er det viktig å opprettholde norsk produksjon. Blomster og prydvekster er en viktig del av økonomien og grøntproduksjonen i veksthusnæringen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Ny midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen for perioden april 2022–mars 2023 vil fastsettes før sommeren.