Mona Nordli
Mona Nordli er ny medarbeider i NGF og begynner i stillingen 1. februar. Hun skal ha ansvar for medlemmene innenfor grønnsaker, poteter, frukt og bær. Mona har over 20 års erfaring med plantefag og har bl.a. jobbet ca. 10 år innen rådgivningen med sortsutprøving, plantevern, dyrkningsteknikk etc. Hennes arbeidserfaring er lang og allsidig fra produksjon av spiselige vekster på friland og i veksthus, rådgivning, administrasjon, ledelse og undervisning. Mona har gått på Gjennestad Gartnerskole og Høgskolen i Agder med hagebruk og økonomi. Senere har hun har hun PPU- studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun kommer nå fra Natur Videregående skole der hun er faglærer i gartnerfag.

Martin Knoop
NGF satser på energirådgivningen, – og styrker bemanningen.
Martin Knoop er ansatt for å arbeide sammen med Anders Sand i NGFs energiarbeid. Martin er 29 år og har bla Master i fornybar energi, bachelor i skogfag og holder nå på å ta master i plantevitenskap på NMBU. Han har bla jobbet som energi- og klimarådgiver på Energigården og i Stavanger botaniske hage. Martin startet opp 1. november, og kombinerer arbeidet i NGFs energiprosjekter med studiet til Master i plantevitenskap.

Ronny Berdinesen
Ronny Berdinesen slutter i NGF etter vel fem år som planteskolekonsulent. Han har takket ja til jobb i Mattilsynet på Ås og får med dette kort vei på jobb og mer tid med familien. Han starter i ny jobb 1. februar 2018.
Han ble ansatt i NGF i 2012 og har hatt et spesielt ansvar for planteskolemedlemmene i løpet av disse årene. I tillegg har han arbeidet oppgaver som bla plantevern og plantehelse, og tatt aktiv del i regelverksutvikling. Ronny har bidratt med faglige kompetanse, gitt råd og diskutert med produsentene og har hatt god kontakt med myndighetene.