Nils Vagstad (60) er tilsatt som ny adm. dir. i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO

– Vi er svært godt fornøyd med å ha fått på plass en fast leder for NIBIO, sier styreleder Victor Norman. – Vi har vært igjennom en bred og grundig prosess, og styret er trygge på at vi nå får en framtidsrettet og kunnskapsrik leder, som kan se både de nasjonale og internasjonale mulighetene for instituttet.

Vagstad har en allsidig og mangfoldig bakgrunn innen FoU-organisasjoner, både innen ledelse og organisasjonsutvikling. De siste 25 årene har han hatt ulike lederfunksjoner i ulike institutter. Vagstad har en omfattende bakgrunn innen strategisk og operativ fagledelse, nettverksbygging og markedsutvikling, nasjonalt og internasjonalt. Han har i tillegg en betydelig egen faglig aktivitet på mange ulike områder, i form av ordinært vitenskapelig arbeid, teknisk planlegging, faglige utredninger og analyser for myndigheter og organisasjoner, referee-arbeid samt utadrettet virksomhet i form av foredrag og forelesninger. I tillegg er han medlem i Bioteknologirådet og Nasjonalt råd for ernæring. Vagstad har vært konstituert i stillingen som administrerende direktør siden juni 2016, og tiltrer umiddelbart.

– Instituttet er fortsatt preget av fusjonen i 2015, men med Vagstad som administrerende direktør vil involvering, kontinuitet og fremdrift i de ulike prosessene bli ivaretatt, sier Victor Norman.

Nils Vagstad er født og oppvokst i Fjaler i Sogn og Fjordane, og har sin utdannelse fra Norges landbrukshøgskole, nå NMBU.