Lasse Erdal tildelt NGFs gullnål

Siste torsdag i juni ble Lasse Erdal feiret av sin arbeidsgiver, Landbruksdirektoratet. Anledningen var hans 70-årsdag, og dermed var det også en markering av starten på pensjonstilværelsen. Blant gratulantene var Katrine Røed Meberg, som i sin tale kunne fortelle at NGFs hovedstyre hadde besluttet å tildele Erdal NGFs gullnål.

I NGFs vedtekter heter det blant annet: «NGFs gullnål kan tildeles personer som gjennom sitt virke i organisasjonen og innenfor næringen har vært med på å skape fremgang for yrket og fremme samarbeide og forståelse nasjonalt og internasjonalt».

I løpet av sin karriere har Erdal vært ansatt i Landbrukets prissentral, i Budsjettnemda, og som direktør for markeds- og prisutvikling på jordbruksvarer i Landbruksdirektoratet (tidligere SLF).

– For oss i grøntnæringen har du betydd mye. Du har vært et bindeledd mellom politikk og næring og som myndighetenes mann har du gjort forvaltningen til en medspiller for produsentene. Du har hele sin yrkesaktive periode jobbet tett på næringen blant annet med prisnoteringer og arbeidet knyttet til målpriser og praktiseringen av disse. Du var en av pådriverne for produksjonsplanlegging som ga grunnlag for at NGF etablerte og organiserte Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) på 1990-tallet. Norsk Gartnerforbund vil takke deg for ditt engasjement og arbeid for grøntnæringen, sa Meberg.