Merkeordningen for jordbruket KSL skårer høyt i ny, internasjonal evaluering. Det betyr stor anerkjennelse til våre medlemmer som produserer blomster og prydplanter.

Nylig skåret Kvalitetssystem i landbruket – ordningen (KSL)  høyt i evalueringen opp mot den globale referansestandarden FSA – Farm Sustainability Assessment.

SAI Platform har utviklet FSA for bærekraftig jordbruk som andre sertifiseringssystemer og standarder kan sammenlignes med.

The Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform) er en allianse for samarbeid i mat- og drikkeindustrien som utvikler bærekraftige løsninger for landbruket gjennom medlemsdrevet samarbeid. Mange av de internasjonale matgigantene som Kellogg’s, Starbucks, Nestlé og Nomad Foods er medlemmer i systemet.

Stor betydning for NGFs medlemmer

– Kåringen betyr at KSL ordningen holder et høyt internasjonalt nivå og det viser at norsk planteproduksjon ligger på høyt nivå sammenlignet med internasjonale merkeordninger, sier KSL- ekspert i NGF Tove Ladstein.

Som medlem av Norsk Gartnerforbund har produsenter av blomster og planter, busker, stauder, trær og ferdigplen, rett til å bruke KSL-systemet.

KSL-standarden består av flere sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjonen på gartneriet. Den er bygget opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gjennomgang av gartneriets drift.

Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) er et unikt system hvor kvalitet i produksjon og HMS i landbruket blir dokumentert. Et slikt internkontrollsystem, som alle innen norsk matproduksjon bruker og forholder seg til, er nyttig både for gartneren, bransjen og for samfunnet.

KSL er anerkjent som nasjonal bransjestandard av Mattilsynet, Arbeidstilsynet og matindustrien.

NGF tilbyr veiledning i bruken av systemet for våre medlemmer. Kontaktperson: Tove Ladstein, 979 56 454