Jordbruksoppgjøret 2020

I en krevende tid er staten og jordbruket enige om en jordbruksavtale for 2020-2021, etter forenklede forhandlinger. Partene er enige om en jordbruksavtale for å bidra til større forutsigbarhet for bøndene og matproduksjonen.

Tekst: Gry Sørensen, daglig leder i Frukt og Grønnsakgrossistenes Servicekontor (FGS)

Avtalen prioriterer økonomien i produksjon av korn, frukt og grønt og poteter, som er viktige produksjoner for å øke norsk produksjon i sektorer hvor selvforsyningen er lavere enn for husdyrprodukter. Den starter oppfølgingen av utvalget for innovasjon og vekst i grøntsektoren, som ble nedsatt i fjorårets oppgjør, og styrker det økono¬miske grunnlaget for produksjoner med høy energiproduksjon per dekar.

• Målprisene for frukt og grønt økes med 2 pst., målprisen for potet økes med 13 øre per kg.
• Distriktstilskudd til frukt, bær og grønnsaker økes med 10 mill. kroner, inkl. potetproduksjon i Nord-Norge.
• Arealtilskuddet til poteter økes med 21,7 mill. kroner.
• Prisen for avrenspoteter økes fra 40 til 50 øre per kg, og bevilgningen til Tilskudd til potetsprit og potetstivelse økes med 3 mill. kroner.
• 120 mill. kroner av IBU-ordningen øremerkes til investeringer innen grøntproduksjonene.
• Det avsettes 2 mill. kroner fra ledige midler for 2020 til Nasjonale til retteleggingsmidler som prioriteres til prosjekter innen grøntnæringen. Det prioriteres ytterligere 1 mill. kroner til formålet i 2021.
• Øremerkingen av forskningsmidlene til grøntformål på 10 mill. kroner videreføres.
• Partene anbefaler at næringsaktørene i grøntsektoren i løpet av 2020 oppretter et Forum for norsk grønt.
Les mer om jordbruksoppgjøret her
Sluttprotokollen finner du her
Forhandlingsprotokollen her