De Haes Gartneri tildelt Debioprisen

Birgitte og Arvid Udo de Haes gikk helt til topps da vinner av Debioprisen ble kåret, i skarp konkurranse med Jakobs Brød og Norsk Ullgris.

Tekst: Dag Eivind Gangås/Debio Foto: Svein Kjøde/Debio.

«Det viktigste kriteriet i Debioprisen er at vinneren jobber utfra og strekker seg langt for å etterleve de økologiske prinsippene for å sikre at helse, økologi, rettferdighet og varsomhet og det er nettopp det De Haes gjør. De Haes Gartneri er stiryddere som har betydd mye for dyrkere i hele vårt land», sier jurymedlem Stina Mehus.

For vinneren var økologisk drift eneste farbare vei da de bestemte å starte opp ved inngangen til dette årtusenet. Seks år senere var omlegging ferdigstilt og sertifisering i boks. At vinneren har klart kunststykket å være en stor suksess nesten to tiår senere kunne alene vært grunn nok til å vinne Debioprisen. For det koster å være stirydder. Kanskje koster det ekstra mye når man legger strenge økologiske regler til i regnestykket.

Vinneren strekker seg ikke bare langt på vegne av seg selv. Det er også lagt ned mye arbeid i å spre kunnskap og entusiasme rundt økologisk dyrking både til forbrukere og profesjonelle. De har betydd mye for framveksten av nye dyrkere over i hele vårt langstrakte land. Ut fra dette helhetsbildet var ikke juryen i tvil om at Debioprisen for 2021 går til de Haes Gartneri for sitt utrettelige arbeid for økologisk dyrking gjennom nesten tjue år!

De Haes gartneri
De Haes gartneri var Norges første heløkologiske gartneri og et verdifullt bidrag til den økologiske familien fra starten av. I tillegg til å ha en stor og mangfoldig produksjon av grønnsaker og blomster, driver de i dag også med prosjektering og utvikling av nye hager, samt utstrakt kursvirksomhet innen økologisk dyrking. De er en ressurs for økologiske dyrkere over hele landet i et marked som har vært preget av mangel på økologiske oppalsplanter og frø. Gartneriet har vært morplante for mange økologiske avleggere rundt om i landet. Med en solid vekst å vise til er de en inspirasjon for andre, og en stabiliserende faktor for et marked i vekst. Økologisk dyrking i Norge hadde ikke vært der det er i dag uten De Haes Gartneri.

Matprisen
Debio-prisen er en av flere kategorier i Matprisen, som er en årlig prisutdeling som feirer aktører i matbransjen som velger bærekraftige løsninger. De deler ut priser til aktører gjennom hele næringskjeden og de deler også ut stipendet til KokkeKarlas Legat. Årets prisutdeling er den åttende som gjennomføres. Prisutdelingen eies av DebioInfo, men støttes av flere av de store organisasjonene i matbransjen, deriblant Norges Bondelag og de tre store dagligvarekjedene.