NGFs TOMATKLUBB inviterer medlemmer og andre interesserte til ÅRSMØTE, tomatsesong, HUMLEMØTE og nytt veksthusanlegg

Sted: Hanasand Gård, Rennesøy.
Dato: Tirsdag 31. januar 2017
Tid: Kl.12.00 – 15.30

Program
KL.12.00 Lunsj
Årsmøte i tomatklubben:
a) Årsmelding
b) Regnskap
c) Valg av styre og valgkomite
d) Fastsettelse av kontingent
e) Fastsettelse av eventuell forsknings-/markedsføringsavgift
f) Forslag til arbeidsprogram

KL.13.00 Etter årsmøtet:
– Utsikten til tomatsesongen 2017 ved Bjarte Åsbø i GPS
– NGFs humleprosjekt oppsummeres ved Pernille Rød Larsen
– Utsikt til humlesesongen 2017 og noen humletips
ved Karl Ivar Stangeland, Pollinering og Mass Kåre Løyning, Bombus.
– Nytt veksthusanlegg til helårsproduksjon tomat, presentasjon ved Stig Jakob Hanasand, Hanasand Gård.
KL.15.30 Avslutning

Pris: En representant pr medlemsbedrift gratis,
Kr 300,- for andre pr bedrift og for ikke-medlemmer (etterfaktureres).

Påmelding til pernillerl@gartnerforbundet.no innen torsdag 26.januar, pga lunsjbestilling.

Vel møtt!

Vennlig hilsen Styret i Tomatklubben