Bruk av plantehakk som jorddekke i økologiske radkulturer

Innen dyrking av radkulturer kan konkurranse fra ugras være utfordrende og i økologisk produksjon kan tilgang til gjødsel være lav. Jorddekke med plantehakk har lenge vært kjent som en måte å holde ugraset nede på. Ved å bruke grønt plantemateriale kan man dessuten tilføre mye næringsstoffer til kulturplantene. Generelt vil bruk av plantehakk bidra til å opprettholde/øke jordens innhold av organisk materiale, bedre jordstrukturen og øke den biologiske aktiviteten i jorden (Riley m.fl. 2003; Rittl m. fl. 2023). Bedre jordstruktur vil øke dyrkingssystemets evne til å tåle store nedbørsmengder, og øke jordas vannnlagringsevne som er viktig i perioder med tørke.

Tekst: M. G. Thomsen, R. Seljåsen, H. G. Espelien, A. Volovyk, NIBIO; K. Bysveen, NLR, T. Rittl og A.K. Løes, NORSØK.

Jorddekke av ulike typer kan ha en gunstig effekt på nytte – og skadeinsekter (Brandsæter et al 2006). Forsøk i gulrot har redusert angrep av gulrotflue og overførsel av virus sykdommer fra bladlus. Antallet av nyttedyr som rovbiller er også funnet å øke som igjen kan redusere forekomsten av f.eks. løkflue og kålflue (Hellqvist, 1996)

I forsøk på NIBIO Apelsvoll og Landvik har vi testet ut bruk av plantehakk som jorddekk i purre og i løk i årene 2020 til 2022.

Les hele saken i Gartneryrket nummer 5, 2023.