Louise Gjør og hennes gårdsutsalg i Stange Vestbygd stakk av med Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Innlandet. Prisen på 50 000 kroner vil komme godt med til utvikling av driften og det nye konseptet med videreforedling av ukurante grønnsaker.

Tekst: Innovasjon Norge

-Jeg er stolt og ydmyk over å ha vunnet Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Innlandet

Foto: Ann Kristin Engebakken

2020, sier Louise. Drømmen var å synliggjøre hvilke muligheter landbruket har, og nytenking i form av Fredheim Gårdsutsalg. Gleden ved å presentere Stange Vestbygd for nærmiljøet og tilreisende. Det samholdet vi har klart å skape oss bønder imellom har gjort at vi er i ferd med å videreutvikle flere spennende produkter av våre egne råvarer.

Flere arbeidsplasser og mer liv
I 2016 bygget Louise opp gårdsutsalget på Fredheim gård, hvor hun selger egenproduserte grønnsaker og egg, samt videreforedlede produkter. Gårdsutsalget har nå et stort utvalg med lokalprodusert mat fra hele distriktet.
Fredheim gårdsutsalg har fem arbeidsplasser, og i sesong sysselsetter de mange deltidsansatte. Tilleggsnæringen har gitt positive resultater de siste tre årene.
– Satsingen har ført til flere arbeidsplasser og mere liv på bygda. Den kvaliteten vi har på varene og at folk synes det er en opplevelse å komme til Stange Vestbygd for å handle, gir meg glede over den jobben jeg gjør. Vi ønsker å være et bidrag til at folk velger norske råvarer og ser hvilke muligheter som ligger i et levende landbruk, sier Louise.

Med fokus på å redusere matsvinn

Foto: Ann Kristin Engebakken

Neste steg i utviklingen av gårdsutsalget er å videreforedle grønnsaker fra egen produksjon. Denne videreforedlingen vil også generere inntekter for nabogården Søndre Elton, der eierne har investert i eget produksjonskjøkken i forbindelse med sin store satsing på jordbær. Satsingen bidrar således til at kjøkkenet kan utnyttes fullt ut gjennom hele året.
Tanken er å benytte de produktene som ikke tilfredsstiller ordinære krav til kvalitet, størrelse eller utseende. Med på laget har de fått med seg fagpersonell som bidrar med kompetanse inn i videreforedlingen.

Juryens begrunnelse
Det var i år syv gode kandidater til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, som representerte et bredt spekter av virksomheter og regioner i Innlandet. Kandidatene ble vurdert ut fra kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og innovasjon/nyskaping.
Juryen la i sin begrunnelse vekt på at Louise i tillegg til å produsere egne landbruksprodukter også omsetter varer fra andre produsenter i Stange.
Louise har vist stor kreativitet gjennom produktutvikling og videreforedling og har blant annet «Itte-reiste» egg. Hun har også vært en av pionerene som startet opp igjen med dyrking av jordskokk. Jordskokk ble i stor grad utkonkurrert av poteter, men er nå gjenintrodusert som en smaksrik og sunn rotvekst. Jordskokken har mye bladmasse, og det er nå satt i gang et prosjekt med Høgskolen i Innlandet der målet er å ta ut verdifulle stoffer som f.eks. protein. Prosjektet er helt i startfasen.
Juryen la også vekt på at Louise tar vare på og omsetter grønnsaker som tidligere gikk til dyrefôr og var karakterisert som vrak.
– Louise Gjør og Fredheim Gårdsutsalg scorer meget godt på alle kriteriene som ligger til grunn for BU-prisen. I tillegg har juryen lagt vekt på at hun gjennom gårdsutsalget og sosiale medier bygger en meget positiv stemning rundt næringa og arbeidet med å øke mangfoldet av gode og innovative norske produkter, sier direktør for Innovasjon Norge Innlandet, Sverre Bjørnstad, som ledet juryens arbeid.

Årets jury
Årets jury har bestått av Kjell Børresen fra Innlandet fylkeskommune, Erik Lagethon fra Fylkesmannen i Innlandet, Kristina Hegge fra Oppland Bondelag, Elisabeth Gjems fra Hedmark Bondelag, Astrid Olstad fra Oppland Bonde- og småbrukarlag og Per Lindholt, Hedmark Bonde og Småbrukarlag. Juryen ble ledet av direktør Sverre Bjørnstad i Innovasjon Norge Innlandet.

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket
Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.
Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.
De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. På grunn av koronapandemien er det usikkerhet om hvordan den nasjonale prisutdelingen vil foregå.