Nå blir det lettere for som de utvikler nye plantesorter i Norge å søke om enerett til å produsere og selge formeringsvare (såkorn, frø, morplanter, o.l.) av sorten. Norge er blant de første landene som fra i dag kan ta i bruk en ny digital løsning som forenkler søknadsprosessen.

Norge har, i samarbeid med Den internasjonale union for beskyttelse av plantesorter (UPOV), og en rekke medlemsland, utviklet et elektronisk skjema for søknad om planteforedlerrett. Arbeidet med det nye elektroniske søknadsskjemaet startet høsten 2015 med et mål om å gjøre det lettere for planteforedlere å søke om planteforedlerrett.
Søknadsskjemaet legger til rette for gjenbruk av data, og vil gjøre det lettere for planteforedlere å søke rettsbeskyttelse i UPOVs medlemsland. Ved hjelp av det nye skjemaet blir det lettere for utenlandske søkere å søke om planteforedlerrett i Norge. Det blir også lettere for norske planteforedlere å søke i andre medlemsland.
Norge er blant de første seks medlemslandene som vil ta i bruk denne løsningen. Det vil bli mulig å benytte seg av det nye elektroniske søknadskjemaet fra og med 09.01.2017. I første omgang gjelder dette artene eple, potet, salat, soyabønner og rose, men det er en egen plan for at de resterende arter kan omfattes av ordningen.
Nærmere informasjon vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesidende til Plantesortsnemnda og UPOV.