Gartnerne får strømkompensasjon

Gartnerne får kompensasjonsordning for strømprisene melder Landbruks- og matdepartementet. – En stor seier og en veldig god nyhet for våre produsenter, sier NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Gartnerne får kompensasjonsordning for strømkostnadene, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Den skal være søknadsbasert og gjelde for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

– Dette er svært gode nyheter og vi er veldig lettet. Norsk Gartnerforbund har jobbet hardt og bredt om en kompensasjonsordning siden midten av november. Vi er nå veldig glade for at det har kommet en ordning og at regjeringen har strukket ut en hånd til gartneriene. Det betyr at vi er hørt, og at regjeringen vil hjelpe, sier Meberg.

Regjeringen har lagt opp til en ordning der veksthusprodusentene kan søke Landbruks­direkto­ratet om en delvis kompensasjon for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 % over 70 øre/kWh (ekskl. mva.) for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

– NGF har beregnet at dette vil dekke ca 1/3 av merkostnadene, men dette er selvfølgelig avhengig av strømprisen fremover. En vil alltid ha ønsket seg mer, men dette har vært en tung prosess med mye arbeid. Det er sendt mange brev til Landbruks- og matdepartementet og Finansdepartementet, det siste i går, 16. desember der vi ber om en kompensasjonsordning, forteller Meberg, og fastslår at det derfor er veldig gledelig at nyheten om ordningen kom i dag.

Norsk Gartnerforbund påpeker at det også er store utforfordringer kostnadsmessig for de som benytter gass til oppvarming og vi vil jobbe videre for å få utsatt innføring av en CO2-avgift for å lette situasjonen for disse bedriftene.