I løpet av siste kalenderår gikk det cirka 60.000 cc-traller med blomster gjennom den 9.000 m2 store distribusjonssentralen til Plantasjen Source på industrifeltet Ringdalskogen utenfor Larvik. Det er mye, og tilsvarer et gjennomsnitt på nesten 1.154 cc-traller hver uke. Nå er det bare det at blomstersalget ikke går jevnt og trutt gjennom året. 25 % av volumet går ut i løpet av mai, og bare i løpet av uke 19 gikk det 6.500 cc-traller gjennom bygget. Grovt regnet er det mer enn to millioner planter. Da koker det, og selv med 20 lasteramper blir det tendenser til kø på formiddagen når alt skal ut.

Bygget er eid av Kjetil Titlestad, og sto klart til bruk i på nyåret i 2013. Det er lite som røper at dette er knutepunktet for Plantasjen i Norge, for den anonyme industribygningen er praktisk talt umerket, bortsett fra et lite skilt ved siden av en av inngangsdørene til bygget. Her står det oppført sammen med firmanavnene Alex Andersen og Grønn Logistikk, som henholdsvis transporterer og pakker trallene for Plantasjen Source.
Innenfor denne døren finner vi to haller på drøyt 4.000 m2, skilt av et kjølelager på 800 m2. Her finner vi også tre etasjer med kontorer for de tre firmaene, totalt på 700 m2. Alt er varmet opp av «luft til vann» varmepumper, og varmvannet distribueres med 24 kilometer (24 000 Meter) rør i gulvet.

Web-shop

Øverst holder Plantasjen Source til. Det vil i praksis si daglig leder Julie Titlestad og tre ansatte. De tar i mot bestillinger fra 71 butikker fra rundt om i landet og plasserer ordrene hos de 25 produsentene de samarbeider med. Bestillingene skjer i all hovedsak elektronisk, via en intern web-shop, med fem bestillingsdager i mai, og to bestillingsdager i lavsesong. Dersom butikken bestiller for eksempel mandag klokken 10.00, skal varene være på plass i distribusjonssenteret innen klokken 22.00 samme dag, og i butikken på formiddagen påfølgende dag. I alle fall om butikken ligger sør i Norge. Til Trømsø, plantasjens nordligste butikk, tar det cirka tre dager. I enkelte tilfeller kan varer gå direkte fra gartner til butikk, men det er unntakene. Det aller meste skal innom sentralen utenfor Larvik. Det gjelder også varer importert fra Danmark. Plantene fra Danmark bruker en dag lengre tid.

Store produsenter

Kulturene er fordelt på produsenter, slik at to produsenter ikke lager samme vare. Gartnerne er koblet opp mot bestillingene i en programvare utviklet av Plantasjen, kalt «Vendor-aplication», slik at de ser hva de kommer til å få bestilling på straks den tikker inn, og en god stund før selve ordren foreligger. Dermed kan de komme i gang med pakkingen på så tidlig tidspunkt som mulig.

  • De fleste av de gartnerne vi samarbeider med ligger innenfor et par timers kjøring fra Larvik, med noen unntak som for eksempel Ljones i Hordaland. Nå er det jo slik at det tradisjonelt ligger mange blomsterprodusenter innenfor denne radiusen, og ved siden av nærhet til ferjekaia til Color Line, E18 og det sentrale Østlandet, var nettopp nærhet til produsentene en av årsakene til at distribusjonssentralen ble lagt nettopp her. Samtidig er det ikke tvil om at noen av de gartneriene vi satser på samarbeid med får en mulighet til å bygge seg større, og dermed medførte sentraliseringen en viss endring i norsk blomsterbransje, medgir Julie Titlestad.

Fordeler

Fordelene med en slik sentralisering er hovedsakelig en enklere og mer effektiv logistikk og mye mindre handtering av plantene. I følge Julie Titlestad er hele kjeden rasjonalisert fra a til å. Flere produsenter har bygd seg store og kan levere store volumer, slik at de kan kjøre fulle biler, og siden bestillingene nå skjer på bestemte tidspunkt kan bilene også kjøre stort sett fulle fra distribusjonssentralen til butikkene. Varene når raskere og mer effektivt ut til butikk, og varene trenger ikke lagres underveis. Det å slippe å ha lager er også en stor besparelse i seg selv, og en stor fordel i forhold til kvalitet!

  • Jeg føler samarbeidet gjennom alle ledd er tettere nå enn før, og jeg er imponert over den «stå-på» viljen vi hele tiden blir møtt med. Alle er gjensidig avhengig av at de andre leddene i kjeden lykkes, der vi er like avhengig av produsentene som de er av oss. Jeg liker å tenke på oss som en stor familie som arbeider mot et felles mål i nært samarbeid. Det betyr ikke at vi ikke stiller tøffe krav til kvalitet og punktlighet, for det gjør vi, og det må vi gjøre om vi skal kunne hevde oss, fastslår hun.

Avtaler

Hun sitter nå og planlegger 2017, og innen august skal det være klart hvor mye hvem skal produsere, til hvilken tid. Avtalene gjelder vanligvis for ett år i gangen, men ved større veksthusutbygginger eller andre investeringer hender det at det gjøres avtaler som strekker seg over inntil tre år. Det er sjelden at de ikke greier å ta ut det bestilte volumet, og om det en sjelden gang skulle skje, går de i tett dialog med produsenten om hva de skal gjøre med resten. De har ingen krav om at gartneren ikke kan selge til andre kjeder, og i tilfelle Plantasjen ikke greier å ta unna bestilt volum blir produsenten direkte oppfordret til å prøve å få solgt resterende andre steder. Julie og kollegene i Plantasjen Source jobber daglig med å følge bestillinger og uttak, slik at de hele tiden vet hvordan det ligger an. Ser de at butikkene ikke tar ut like mye som forventet, prøver de aktivt å få opp uttaket for de kulturene de angår.

Fungerer godt

Omsetningen er i dag på 250 millioner kroner, hvorav 76 millioner omsettes i mai. Det meste har fungert etter planen siden oppstarten for tre og et halvt år siden. Litt knirk og tilpasning har det selvsagt vært, men i følge Julie Titlestad har det vært mindre ting som har latt seg løse etter hvert.

  • Med totalt 110 butikker fordelt på Norge, Sverige og Finland har Plantasjen blitt så stor at vi må tenke strømlinjeforming i linjer og systemer. De minste avvik kan skape store utfordringer, så det gjelder å ha orden i sakene. Distribusjonssentralen er et verktøy nettopp for å få slik orden og rette linjer, forklarer Titlestad.

Plantasjen har forøvrig tilsvarende sentraler i Tyskland, Nederland og i Helsingborg i Sverige. De to på kontinentet sender varer til alle butikkene i Skandinavia, mens den i Helsingborg distribuerer varer til Sverige og Finland.

Mylder av lastebiler

Om jentene i Plantasjen Source hadde det travelt i mai, var det ikke mye roligere for Grønn Logistikk og Alex Andersen.

  • I uke 19 flyttet vi rundt på nærmere 13.000 cc-traller. Det går 40 traller på en bil, så det vil si at vi hadde minst 325 turer inne på tunet her i løpet av uken. I tillegg er det en del gartnere som kommer inn med varene selv, så det var hektisk aktivitet ved portene kan man si. Men det går stort sett greit, og det er lagt godt til rette for hektisk aktivitet her på anlegget, forteller Andreas Jensen i Alex Andersen.

Selv for et så stort transportfirma som Alex Andersen, merkes det når sesongsvingningene blir så store som det er i blomstermarkedet. De har totalt 200 biler i stallen, og i mai må de leie inn flere. I tillegg er det slik at de kjøper inn 50 nye biler på tidligvåren, og så selger de de 50 eldste bilene når mai er over. På den måten får de en viss overlapp.