For første gang kan Nyt Norge brukes på andre produkter enn mat og drikke. – Vi gleder oss over at også blomster og prydplanter kan ta del i merkeordningen Nyt Norge, og vet at det tas godt imot hos forbruker. Nå er det lett å kjenne igjen norske planter, og det skaper større bevissthet om opprinnelse og kvalitet i produksjonen, sier Katrine Røed Meberg, Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Stiftelsen Norsk Mat

Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund Katrine Røed Meberg og administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat Nina Sundqvist under Gartner 2021. Foto: Dag Eivind Gangås.

Trygghet for forbruker – stolthet hos produsent
– Norske blomster og planter, både for inne- og utebruk, holder høy kvalitet, og det er flott å kunne synliggjøre dette gjennom bruk av Nyt Norge. Når Nyt Norge nå er det mest kjente opprinnelsesmerket i Norge gir dette trygghet for forbruker, og stolthet hos produsent, sier Katrine Røed Meberg, Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.
For første gang kan Nyt Norge brukes på andre produkter enn mat og drikke. Etter en vellykket pilotperiode over to år ble Nyt Norge på blomster og planter lansert som offisiell kategori under Gartner 2021. Forbrukeren stiller seg klart positiv til blomster og planter merket med Nyt Norge. Det er allerede 550 blomster og planter som er merket med Nyt Norge og det er den kategorien som vokser raskest.

Verdiskapning i Norge
– Mange forbrukere har ikke reflektert over hvor stor importandelen faktisk er for blomster og planter, men de er svært interesserte når de gjøres oppmerksomme på dette. For oss er det alltid viktig at verdiskapingen ligger igjen i Norge, og det er ikke minst viktig for en næring i sterk konkurranse med import. Vi skal ikke glemme at gartneriene og planteskolene utgjør 2000 arbeidsplasser i Norge, sier Nina Sundqvist, administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat.
Kravene til merking er omtrent de samme som gjelder for mat og drikke. Blomstene og plantene må være produsert og pakket i Norge og må komme fra produsenter som kan dokumentere at de følger strenge norske regler. Norsk opprinnelse i blomster og planter defineres ut fra plantematerialet og det stilles krav til veksttid i Norge. Med norske planter har man full kontroll på at det er friske og klimatilpassede planter man velger til hagen, og det er vi sikre på at norske forbrukere ønsker seg.

Merkeordningen Nyt Norge
Nyt Norge er det offisielle opprinnelsesmerket for norsk mat og drikke. Merkeordningen skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge norske matprodukter i butikken.