En indisk bank har lagt et kenyansk gartneri ut til salgs for å dekke et lån på drøyt 300 mill. kr. Gartneriet Karuturi Ltd i Naivasha var tidligere verdens største roseprodusent og har en anslått verdi på omtrent det dobbelte av hva eierne skylder banken.

Dag Eivind Gangås

Også en kenyansk bank har et krav på nesten 30 mill. kr. i boet, og gartneriet skylder dessuten over 16 millioner kroner i lønn til hele 2.500 nåværende og tidligere ansatte. De fleste ansatte ble sagt opp da gartneriet gikk konkurs for tre år siden.
Som om det ikke er nok har kenyanske skattemyndigheter også en del å diskutere med Ramakrishna Karuturi, eier av gården.
Eiendommen er på 300 hektar og inneholder blant annet store og enkle boliger, der de fleste arbeiderne bodde. Disse bygningene har imidlertid forfalt en god del siden konkursen i 2014. Gartneriets eiendeler er fordelt på flere selskaper, blant annet Rhea Holdings og Surya Holdings, og Karuturi har tidligere uttalt at selskapet som har tatt opp lånene ikke eier noe av eiendommen. Han mener derfor at banken ikke har noe å selge.
Salget har vært i gjennom flere rettsprosesser de siste årene, og høyesterett kom i sin tid frem til at salget ikke kunne gjennomføres. Nå har imidlertid ankedomstolen gjort om på den dommen. Salget vil bli utført av Patel Shah Joshi and Associates.
Kilde: HortiBiz