Synne Victoria Christophersen (19) og Jon Arne Moslått (19) er i gang med andre lærlingeår i gartnerfaget, og er svært samstemt og tydelig på hva de mener om hva slags løp som er best; - Lærlingeløp, uten tvil. Tekst og foto: Dag Eivind Gangås Gartnerutdanningen er nede i en dyp bølgedal. Faktisk så dyp at Gjennestad valgte å ikke starte opp...
Vil du jobbe for en bærekraftig grøntnæring? Samfunnet har fått øynene opp for betydningen av norsk produksjon av frukt og grønt. Norsk Gartnerforbund jobber for å styrke norske produsenter og vil bidra til innovasjon, vekst og økt norskandel. I dette arbeidet trenger vi en faglig dyktig og engasjert medarbeider som vil jobbe for å nå våre mål. Stillingen vil i hovedsak...
Driftsledelse gartner og grønt er en fagskoleutdanning innen produksjon og omsetting av gartneriprodukter og -tjenester. Utdanningens fokus er kvalitetsstyring, økonomi og ledelse i alle ledd av verdikjeden fra jord til bord. Tekst: Britta From Foto: Georg Aamodt Gartner- og grønt bransjen er sammensatt av mange små og store aktører som samhandler i et komplekst landskap av avtaler og regelverk. Samtidig må...
  I år er det 100 år siden Statens Hagebruksskole Dømmesmoen tok imot de første elevene. I perioden fram til det ble gjort vedtak om å legge ned gartnerutdanningen i 1999 har mange fått sin hagebruks- og gartnerutdanning på Dømmesmoen. Noen av disse finner vi lokalt her i Grimstad, men veldig mange er bosatt rundt om i det ganske land. Tekst:...
Høsten 2020 tilbyr Gjennestad videregående skole i Vestfold igjen gartneropplæring. Tilbudet er tilpasset en ny struktur der opplæringen er to år på skole og to år opplæring i bedrift som lærling. Ordningen har vært testet i noen år, og tilbakemeldingene fra gartnerlærlinger og opplæringsbedrifter er gode: “Vi lærer mye og gartnerne er bedre tilpasset arbeidslivets behov.” Tekst: Hilde Aasen, ass....
Norges grønne fagskole – Vea - rapporterer om rekordstor interesse og innsøking til årets gartnerutdanning for voksne (+23 år). Fristen gikk ut 1.mars og de hadde da over 200 søkere. Av disse var 150 kvalifiserte søkere. Siden antalle plasser er 27 blir det stor rift om disse. På grunn av den store interessen måtte Vea stenge muligheten for å søke seg...
Fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt (DGG), ble startet opp høsten 2015 som en to-årig deltidsutdanning. Utdanningen er et samarbeid mellom Vea og Gjennestad i Vestfold. Første utdanningsåret er på Vea, andre året er på Gjennestad. Eksamensoppgaven Det første kullet av DGG-studenter er nå i innspurten med eksamensoppgaven sin. Temaet for eksamensoppgaven er «Et endringstiltak», og oppgaven går ut på at studenten...
Vi er i januar 2022, og for noen er det snart på tide å velge hvilken utdanning de skal søke på for neste skoleår. Kanskje ikke så overraskende foreslår vi en «grønn» retning. Derfor har vi spurt Grethe Bøhn Busterud, markedsansvarlig ved Norges grønne fagskole – Vea, hva de har å tilby. Og det er faktisk ikke så rent...
Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører endrer navn fra 1.januar 2017. Fra da av er navnet på skolen: Norges grønne fagskole – Vea For Vea er navneendringen et strategisk valg som skal bidra til å posisjonere skolen for framtida. Med relativt stort fokus på fagskoleutdanning og kommende Stortingsmelding om fagskolen, er det viktig for Vea å ta en...
Norges grønne fagskole – Vea har 11 deltidsstudier som starter opp høsten 2023.Deriblant Grøntanleggslære med LOD, Historiske gartnerfag, Sirkulærdisponering av vann og hageplanlegging. Eventuelle restplasser blir lagt ut 30. mai og er søkbare 31. mai. Studietilbud 2023/2024 - Norges grønne fagskole Vea (vea-fs.no)

SISTE NYHETER

- Advertisement -
- Advertisement -