Midt i juli sto det en sak i Aftenposten om at gråor-bestanden i Sørkedalen i Oslo står i fare for å gå tapt. Årsaken er spredning av Phytophthora fra grøntanleggsplanter som importeres med rotklumper og større mengder jord. Det er naturligvis ikke bare gråor i Sørkedalen som er i faresonen. Alle slags trær og planter over hele landet er...
Bymiljøetaten i Oslo kommune bygger opp en ny planteskole på Bogstad. - Planteskolens hovedformål er å sikre produksjon av trær til gater, plasser, parker og andre grøntarealer, sier avelingsdirektør Jon K. Christiansen i Skog- og landskapsavdelingen. Planteskolen på Engebråten blir lagt ned. - Vi satser kun på trær, fordi det i denne produktgruppen er vanskelig å vite hva man får ved...

SISTE NYHETER

- Advertisement -
- Advertisement -