I et høringsforslag med svarfrist 2. juni foreslår Landbruks- og matdepartementet å videreføre ordningen med strømstøtte til veksthusproduksjon fram til mars 2023, men bare for matproduksjon. Produsenter av blomster og prydplanter vil altså ikke få strømstøtte dersom forslaget blir vedtatt. -Dette kan føre til konkurser og mange tapte arbeidsplasser, advarer Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Dag Eivind Gangås

Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF, mener forslaget til ny forskrift er rystende.

Blomstergartneriene har leveringsavtaler og bestillinger er på plass for lengst, basert på eksisterende strømstøtte og lovnader om at ordningen skulle videreføres.
-Når Sandra Borch allerede i mars sa at ordningen med strømstøtte skulle videreføres til mars neste år, var det mange blomstergartnere som baserte videre drift på dette. Til tross for at det selv med strømstøtte ville blitt et år med trang økonomi, valgte de fleste å gjøre leveringsavtaler og innkjøp omtrent som vanlig. Dersom det nå skulle bli slik at blomstergartnere likevel ikke får støtte vil det få svært alvorlige konsekvenser, fastslår Meberg.

Landbruks- og matminister Sandra Borch bekrefter at blomstergartnere mister strømstøtten dersom forslaget blir vedtatt.

I pressemeldingen fra mars der Borch lover fortsatt strømstøtte, er det nettopp forutsigbarhet som blir vektlagt. Nå opplever Meberg det som skjer som det stikk motsatte.
-Dette kom som lyn fra klar himmel, noe som gjør situasjonen enda verre for blomstergartnerne, sier hun.

Dersom den nye forskriften blir vedtatt skal den etter planen gjelde fra april i år til slutten av mars 2023. Det vil si at den kan få tilbakevirkende kraft.

I forslaget står det videre at støtten skal være søknadsbasert pr kvartal og at forvaltningsavtaler inngår i beregningen av strømstøtte.

NGF har vært i samtaler med LMD og orientert om noen av innspillene de har med i sitt høringssvar til den nye forskriften.