Fra skade til nytte

Annonsørinnhold

Har du hørt om Gulløyelarve, Bladlussnylteveps og Rovtege? De er viktige samarbeidspartnere for alle som vil produsere mest mulig mat med minst mulig bruk av kjemiske plantevernmidler. Disse nyttige insektene tar seg nemlig av de skadelige insektene, som ellers ville spist og ødelagt avlingene med frukt, bær, grønnsaker.

Silje Stenstad Nilsen

Silje Stenstad Nilsen jobber som salgsrådgiver for nyttedyr i NORGRO, og kan gi svar på de fleste spørsmål dere som yrkesdyrkere måtte ha. Her er noen av de vanligste spørsmålene hun får:

Hva er nyttedyr?
Nyttedyr er bruk av levende makroinsekter for å bekjempe skadedyr på planter i veksthus, plasttunneler og innendørs beplantninger.

Hvem er nyttedyr aktuelt for?
Gartnere som produserer tomat, agurk, salat, paprika, krydder i veksthus og bær i tunnel, samt potteblomst-produsenter.

Snylteveps

Hvorfor skal man bruke nyttedyr?
Den viktigste grunnen, er at det er mer bærekraftig. Forbrukeren får rene planter uten rester av kjemisk plantevern, og det gir helsefordeler for de ansatte som jobber i gartneriet. Nyttedyr har vært brukt i flere tiår av den profesjonelle gartneren, og vi mener det er et godt alternativ for de som kan bruke det. Det er enkelt i bruk, og man kan ikke gjøre feil.

Gulløyelarve

 

Hvilke problemer løser man ved å bruke nyttedyr?
De ansatte i gartneriet kan jobbe i gartneriet hele tiden og høste hver dag. Dette gjør produksjonen mer forutsigbar og effektiv. Ved bruk av nyttedyr blir behovet for å bruke kjemisk plantevern mindre. Nyttedyr kan ikke gi skade på plantene, og man slipper å bruke beskyttelsesutstyr som dress og sprøytemaske.

Hvem kan kjøpe nyttedyr?
Bedriftskunder kan kjøpe nyttedyr hos oss i NORGRO ved å ringe vårt ordrekontor på 32 22 85 50, eller sende e-post til biologisk@norgro.no. Privatpersoner kan bestille hos vår søsterbedrift, Vekstmiljø, på: www.nyttedyr.no.

Rovtege

Hvordan vet jeg hvilke nyttedyr jeg skal kjøpe?
Man må vite hvilke skadedyr en har for å velge riktig nyttedyr. Ta kontakt med en av våre salgsrådgivere i NORGRO, så legger vi en plan sammen!

Koster det mer enn kjemisk plantevern?
Nei. Hvis en bruker nyttedyr på en optimal måte er det totalt sett billigere.

Hvorfor satser NORGRO på dette?
Bruk av nyttedyr er fremtiden. Det gjør at plantene og gartneren selv får et bedre arbeidsmiljø. Det fine er at alle kan bruke nyttedyr, og man trenger ikke sertifikater eller kurs. Det er heller ikke behov for autorisasjonsbevis og det er heller ingen sperrefrist ved bruk av nyttedyr.

Hva sier kundene om bruk av nyttedyr?
Vi har mange kunder som har gode erfaringer blant de som helst vil slippe å sprøyte. På filmen ser du blant annet Inger-Iren Eriksrud fra Utenga Gartneri. Hun mener det gir bedre arbeidsforhold, at det er nødvendig fordi det er mer miljøvennlig, det er enkelt, og det gjør at hun kan høste hver dag.