Ustekveikja Energi er et strømselskap i Hallingdal, med et stort engasjement for natur, miljø og lokalsamfunnet. Fra fjellet her produserer vi vår egen fornybare strøm, gjennom to vannkraftverk. Vi jobber for å redusere vårt klimaavtrykk, fordi vi ønsker å ta vare på naturen rundt oss.

Å sette miljø på dagsorden

Når man holder til ved foten av Hardangervidda vet man å sette pris på naturen. Vi har i alle år hatt et sterkt miljøfokus. Først av alt drifter vi to vannkraftverk her oppe i fjellet, som sørger for fornybar energi til lokalbefolkningen. Ustekveikja ønsker dessuten å sette minst mulig klimaavtrykk, for kommende generasjoner. Naturen er sårbar. Derfor er vi sertifisert miljøfyrtårnbedrift og tar til daglig svært bevisste miljøvalg.

For bedrifter som ønsker å gjøre bevisste miljøvalg knyttet til strømforbruk og rapportere 100% fornybar energi i sitt klimaregnskap, tilbyr Ustekveikja 100% fornybar strøm dokumentert med opprinnelsesgaranti.

Væravhengige strømpriser

2021 har vært et år preget av tidvis høye priser. Dette ble mer tydelig siden 2020 var et år med særdeles lave kostnader på strøm.

Strømprisene i Norden er spesielt avhengige av været. På tilbudssiden vil det bli billigere dersom det blåser mye og kommer godt med nedbør. Etterspørselen styres i stor grad av temperaturen, ettersom en stor andel av strømmen blir brukt til oppvarming. 2020 var et mildt år med mye nedbør som førte til fulle vannmagasiner og lavt forbruk hos forbrukerne, og dertil lave priser. Dette snudde rundt årsskiftet da været ble tørrere og kaldere. Det ble satt flere nye forbruksrekorder i vinter, der det aldri hadde blitt forbrukt mer strøm i Norge enn da. Dette ga tidvis stive priser på strømmen ettersom det manglet kapasitet til å dekke behovet til priser som man anser som «normale».

Det er vanskelig å se i glasskula og spå prisene fremover, men om været ikke endrer seg mye vil prisene i Nord- og Midt-Norge vil bevege seg ned mot 20 øre/kWh (eksl. mva) inn mot sommeren, mens for Sør-Norge vil måtte belage seg på å ligge rundt 10 øre høyere, og ligge mellom 30 og 40 øre/kWh (eksl.mva) inn mot sommeren. Med det sagt, så kan ting endre seg fort og et væromslag kan flytte prisene mye i begge retninger.

Hvorfor velge Ustekveikja?

Med nesten 30 års fartstid er Ustekveikja Energi blant de mest erfarne strømselskapene i Norge, og er en nøktern og fremtidsrettet aktør i markedet. Vi leverer kraft og tjenester til alle typer næringer, fra småbedriften til stor industri. Vi sitter på høy kompetanse om strøm og energi og er samarbeidende strømleverandør til Norsk Gartnerforbund. Hjertene våre slår litt ekstra for din bransje. Vi leverer strømmen både til din bedrift så vel hjem til boligen din.